LICHAAMSTAAL VAN DE HOND

Honden hebben nog vrijwel dezelfde lichaamstaal als wolven. De lichaamstaal bij wolven is makkelijk te “lezen”, d.w.z. uit zijn lichaamshouding en mimiek kunnen we goed opmaken wat de wolf bedoelt. Zij hebben van nature staande oren, die alle kanten opdraaien en een lange staart. Verder hebben zij grote sprekende ogen en veel mimiek.

Ze hebben een dikke maar korte vacht waardoor we gedragingen zoals b.v. het optrekken van de lippen goed kunnen zien.

Door het fokken van speciale rassen heeft de mens veel slechter “leesbare” honden gecreëerd. Denk hierbij b.v. aan het couperen van oren en staart. Verder zijn er rassen met zeer lange haren die veel mimiek verdoezelen, aangezien de hond met zijn hele lijf communiceert...

Oorsignalen

Openstaande oren of enigszins naar voren gericht  
Teken van alertheid

Oren duidelijk naar voren gericht met ontblote tanden en gerimpelde neus  
De actieve, agressie uitdaging van een dominante  en zelfzekere hond 

Oren plat naar achter met ontblote tanden en gerimpelde neus  
Een angstig-agressief gebaar van een niet dominante hond die zich bedreigd voelt   

Oren plat naar achter maar de tanden zijn niet zichtbaar, glad voorhoofd, lage lichaamshouding  
Een gebaar van onderworpenheid en vredelievendheid

Oren naar achter met staart omhoog, knipperende ogen en ontspannen open mond  
Een vriendelijk gebaar, vaak gevolgd door wederzijds besnuffelen of uitnodiging om te spelen

Oren een beetje naar achter en naar opzij  
Een teken van spanning of opwinding, kan snel leiden tot agressie of angst, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie  

Oren snel naar achter en naar voor bewegen  
Een onderworpen vredelievend gebaar van een hond die afwachtend is en niet zeker van zichzelf.
 

   

Oogsignalen

Rechtstreeks in de ogen kijken
Een actief dominant-agressief signaal, doorgaans van een zelfverzekerde hond die een conflict met een andere hond heeft

Ogen afgewend om rechtreeks oogcontact te vermijden
Een gebaar van onderworpenheid, met een ondertoon van angst

Knipperen
Het knipperen voegt een vredelievend gebaar toe aan het dreigen staren en verlaagt het niveau van confrontatie zonder al teveel gezichtsverlies

Gelaatsuitdrukkingen

Mond ontspannen en enigszins open, de tong kan zichtbaar zijn en over de ondertanden hangen
Deze uitdrukking benadert de menselijke glimlach het meest

Mond gesloten, de tong of tanden zijn niet zichtbaar, de hond kijkt  in een bepaalde richting en is enigszins naar  voor gebogen
Een teken van aandacht of interesse

De bovenlip is opgetrokken om enkele tanden te ontbloten waarbij de mond nog steeds tamelijk gesloten is

Eerste teken van ergernis of bedreiging; kan gepaard gaan met een laag grommen

De bovenlip is opgetrokken om de tanden goed te laten zien; wat rimpels op de neus en de mond is gedeeltelijk open
Actieve agressieve reactie, mogelijk het gevolg van angst of een bevestiging van sociale dominantie

De bovenlip is opgetrokken en niet alleen de tanden maar ook het tandvlees is ontbloot met zichtbare rimpels op de neus
Hoog niveau van actieve agressie; wanneer de andere hem geen ruimte geeft, zal deze hond gaan aanvallen

Geeuwen
Teken van spanning of opwinding, kan ook gebruikt worden als afleidingssignaal om een dreiging af te wenden

Likken van het gezicht van een persoon of een andere hond
Een vredelievend  gebaar van een onderworpen hond, tevens een verzoek om voedsel

Likken van de eigen lippen (of in het luchtledige)
Een buitengewone vredelievend gebaar

 Staartsignalen

Staart horizontaal, van de hond af wijzend, maar niet stijf
Teken van ontspannen alertheid

Staart wijst recht naar achter
Voorzichtig begroetingsritueel en gematigde uitdaging van een onbekende

Staart omhoog en over de rug krullend
Zelfverzekerd signaal van een dominante hond

Staart lager dan horizontaal, maar tamelijk ver van de achterpoten verwijderd, soms ontspannen kwispelend
Normaal beeld van een hond die zich nergens druk over maakt

Staart laag, vlak bij de achterbenen, achterpoten recht, lichaam rechtop
Teken van fysieke of psychische malaise of ongemak

Staart laag, vlak bij de achterpoten, lage lichaamshouding door gebogen achterpoten
Teken van sociale angst en gematigde onderworpenheid

Staart tussen de poten
Onderworpen gebaar en een teken van angst en onderworpenheid

Opgezette haren op de staart
Dit staartsignaal voegt een element van dreiging toe aan andere staartsignalen

Opgezette haren op het puntje van de staart
Dit staartsignaal voegt een element van angst toe aan andere staartsignalen

Een knik of scherpe buiging in de staart
Dit staartsignaal voegt een element van onmiddellijke dreiging en dominantie toe aan andere staartsignalen

Zwak kwispelen
Een enigszins aarzelend onderworpen gebaar

Breeduit kwispelen, zonder het lichaam te verlagen of de heupen heen en weer bewegen
Een vriendelijk gebaar, zonder sociale dominantie, wordt vaak gezien tijdens het spelen

Breeduit kwispelen, waardoor de heupen heen en weer worden bewogen
Een teken van respect. De hond voelt zich niet bedreigd; maar accepteert zijn lagere positie

Langzaam kwispelen met tamelijk laag gedragen staart
Een signaal van besluitloosheid of verwarring omtrent hetgeen er van de hond verwacht wordt

 

De lichaamstaal

Rechte poten, lichaam rechtop, of langzame beweging voorwaarts met stijve poten
Een actief agressief gebaar van een dominante hond die zijn leiderschap wil bevestigen

Lichaam enigszins naar voor gebogen en de voeten staan schrap
Een reactie op een bedreiging, of een reactie op de weigering van een andere hond om ruimte te maken, agressie zal volgen

Opgezette haren op de schouders en de rug
Elk moment kan er een aanval plaatsvinden

Opgezette haren, alleen op de schouders
De hond denkt dat hij gedwongen wordt om te vechten

Hond maakt zich kleiner of kruipt in elkaar terwijl hij opkijkt
Een actief onderworpen gebaar om de andere gerust te stellen

Duwen met de snuit
Ongeveer hetzelfde als likken, maar niet zo onderworpen. Kan ook gebruikt worden om iets te vragen

Hond gaat zitten terwijl hij door een ander wordt benaderd, laat zich besnuffelen
Een klein vredelievend gebaar

Hij rolt zich op zijn zij, stelt keel en buik bloot en verbreekt het oogcontact volledig
Passieve onderworpenheid; het hondse gebaar voor knielen

Botsen met de schouder
Een tamelijk agressieve bevestiging van relatieve sociale dominantie

De hond houdt één voorpoot enigszins omhoog
Een teken van onzekerheid en gematigde spanning

Hij rolt zich op de grond en wrijft met zijn rug en schouders over de grond (soms ook met de neus)
Een ritueel dat vaak plaatsvindt wanneer er iets plezierig is gebeurd  

Zakt door zijn voorpoten op de grond, achterlichaam staart omhoog
Normale uitnodiging om te spelen

Wat bedoelt een blaffende hond?

Blaffen in snelle reeksen van drie of vier, met pauzes ertussen op een normale toonhoogte
Waarschuwing, eerder belangstellend dan alarmerend

Snel blaffen, normale toonhoogte
Normaal alarmerend blaffen. De hond is alert, maar niet bang.
Wordt veroorzaakt door het naderen van een onbekende of onverwachte gebeurtenis, langer aanhoudend dan het onderbroken blaffen van hierboven beschreven

Voortdurend blaffen, maar een beetje langzamer en op een lagere toonhoogte
De hond begint onrustig te worden en voelt zich duidelijk bedreigd

Een verlengde reeks blaffen, met gematigde tot lange intervallen
Doorgaans veroorzaakt door sociale isolatie of opsluiting

Een of twee scherpe, korte blaffen, op normale toon of hogere toon
Veroorzaakt door de aankomst of aanblik van een bekend persoon

Enkele scherpe korte blaf op lage tot halfhoge toonhoogte
Geërgerd blaffen, bv. wanneer hij in zijn slaap gestoord wordt

Enkel, gematigde luide scherpe, korte blaf op een hogere toon
Signaal van verassing of schrik

Enkele weloverwogen blaf, en niet zo scherp of kort als de vorige
Aangeleerde vorm van communicatie, om een menselijk reactie te bewerkstelligen, zoals het openen van een deur, honger hebben, enz…

Stotterblaf en toonhoogte opgaan blaffen
Doorgaans gepaard gaand met voorbenen plat op de grond en achterlijf omhoog, als uitnodiging om te gaan spelen

In toonhoogte opgaan blaffen
Opgewondenheid tijdens het spelen of bij het vooruitzicht op een leuk spel

Zacht grommen, lage toon (lijkt uit borstkast te komen)
Van een dominante hond die geërgerd is of eist dat andere uit zijn buurt blijven

Gromblaf op een lage toon zoals Grrr-waf
Een enigszins minder dominant signaal van ergernis, met de suggestie dat de hulp van de roedelgenoten op prijs zou gesteld worden

Gromblaf op een halfhoge toon hogere toon
Een dreiging van een onzekere hond die agressie zal gebruiken wanneer hij zich daartoe gedwongen ziet

In toonhoogte rijzend en dalend grommen
Het  aangstig-agressieve geluid van een zeer onzekere hond

Huilen (vaak sonoor en langgerekt)
Honden gebruiken dit om hun aanwezigheid aan te kondigen, om op afstand te kunnen socialiseren en om hun territorium af te bakenen. Hoewel dit geluid in het menselijk oor vrij triest klinkt, is de hond tamelijk tevreden.

Blafhuil
Het droevig geluid van een hond die eenzaam is en vreest dat niemand op zijn noodkreet zal reageren

Janken dat stijgt in toonhoogte aan het einde van het geluid
Een verzoek of smeekbede om iets

Janken dat daalt in toonhoogte aan het einde van het geluid
Opwinding vanwege het vooruitzicht op iets

Jammerjodel (klinkt als jowel-jowel-jowel) of huilgeuw ( klinkt als hhoeoeoeoe-ahoe-oeoe)
Signalen van plezier, vanwege het vooruitzicht op iets leuks

Een zacht jankende hond
Een geluid van angst en passieve onderworpenheid

Enkele kef
Een teken van pijn en paniek van een hond die vreest voor zijn leven

Een gillende hond
Een teken van pijn en paniek van een hond die vreest voor zijn leven

Een hijgende hond
Geluid veroorzaakt door spanning, opwinding of het vooruitzicht op iets opwindend. Kan gepaard gaan met natte pootafdrukken.

Een zuchtende hond
Teken van emotie, ter beëindiging van een actie 

Wanneer die actie lonend is geweest, is het een teken van tevredenheid. Zo niet, is het een teken van berusting