DISCLAIMER

 

De  "Vrienden van de Bearded Collie" hebben als groep geen enkele binding met enige rasvereniging of enige kynologische club in Nederland of daarbuiten.

Wie zich bij deze groep wil aansluiten stuurt naam, adres, postcode en woonplaats en e-mail adres naar de webmaster. Deelname aan deze groep kan worden geweigerd zonder enige opgaaf van redenen.

Uitnodigingen voor wandelingen of andere activiteiten met Beardies kun je ter publicatie per e-mail sturen naar de webmaster. Teksten worden zo nodig zonder overleg aangepast. Publikatie van inzendingen, van welke aard dan ook,  kan zonder enige opgaaf van redenen worden geweigerd.